MEDEKO ArtCasting

Svetozár Ilavský

svetozar-ilavsky-big
svetozar-ilavsky-big2

Svetozár Ilavský sa narodil 11. novembra 1958 v Bratislave. 1979 - 1985 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (oddelenie monumentálnej maľby). Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, soche, tvorbe do architektúry, scénografii a intermediálnym projektom, najmä v spojení s elektroakustickou hudbou. Je držiteľom Ceny Martina Benku.

Najdôležitejšie samostatné výstavy: Bratislava (1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1993, 1995, 1998, 2002, 2006, 2008), Viedeň (1990), Praha (1991, 1997), Frankfurt nad Mohanom (1991), Mníchov (1991), Tenerife, Kanárske ostrovy (1992, 1995) atd...

Jeho diela boli vybraté pre reprezentatívne prehliadky nášho a zahraničného súčasného výtvarného umenia (Cagnes su Mer, Paríž, Marseille, Viedeň, Praha, Mníchov, Ľubľana, Amsterdam, Ludwigshafen, Heidelberg, Moskva, Washington, Montreal, Brusel, Londýn, Hannover, Rím a i.)...

Obrazy a sochy Svetozára Ilavského sú zastúpené vo významných štátnych zbierkach na Slovensku (Slovenská národná galéria, Galéria mesta Bratislavy a ďalšie), ako aj vo verejno-právnych zbierkach v zahraničí (Museum of Art Tucson - USA, Stadtgalerie Augsburg - Nemecko, a ďalšie) a v súkromných zbierkach prakticky po celom svete.

Výtvarnou kritikou je už dávnejšie považovaný za jednu z profilujúcich osobností dnes už strednej generácie nášho výtvarného umenia, ktorá nastupovala do výtvarného diania okolo roku 1985. Tento nástup bol sprevádzaný frontálnym prienikom princípov tzv. postmoderny (transavantgardy) do nášho výtvarného umenia a svojho času znamenal významný posun v celkovom rozložení výtvarných síl na Slovensku.

Ján Abelovský

Galéria

Svetozár Ilavský, Svetozár Ilavský, Svetozár Ilavský, Svetozár Ilavský, Svetozár Ilavský, Svetozár Ilavský, Svetozár Ilavský, Svetozár Ilavský, Svetozár Ilavský,
 
Svetozár Ilavský - , Svetozár Ilavský - , Svetozár Ilavský - , Svetozár Ilavský - , Svetozár Ilavský - , Svetozár Ilavský - , Svetozár Ilavský - , Svetozár Ilavský - , Svetozár Ilavský - ,