MEDEKO ArtCasting

Milan Lukáč

milan-lukac-big
milan-lukac-big2

Od roku 1990 pôsobí ako docent na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Venuje sa komornému a monumentálnemu sochárstvu, maľbe, kresbe a grafike, zúčastňuje sa medzinárodných sochárskych sympózií. Za svoju tvorbu získal mnohé ocenenia doma aj v zahraničí, napríklad Cenu Martina Benku (1988), Prix-Itinéraire v Salon Levallois (1998).

V roku 1990 získal cenu Akadémie výtvarných umení a Francúzskeho inštitútu v Paríži "Portrait Paul - Louis Weiller".

Tvorba Milana Lukáča vychádza z moderných tradícií pop artového objektu. Zo sochárskych materiálov rád používa najmä kov a drevo, najčastejšie však robí objekty kombinované z rôznych materiálov, najmä kusov kovového šrotu. Jeho objekty, ale aj odlievané plastiky i grafika, majú osobité poetické čaro. Obľúbenou témou je živočíšna ríša - rôzne druhy vtákov, hmyzu a rýb. Učarovala mu príroda, vodný živel i svet botanických atlasov. Jeho "botanické sny" sa vyznačujú krehkosťou prírodných foriem, ktoré ožívajú v bronzových a kovových objektoch. Rovnaké témy spracúva aj v grafických listoch, kresbách a najnovšie aj v nízkych reliéfoch. Vyniká v nich jeho ľahká, improvizačná kresba, ktorou vystihuje podstatu prírodného tvaru i ľahkosť pohybu. Milan Lukáč svoje sochy integruje s priestorom. Plastiku nechápe ako monolitný blok, ale ako perforovaný objekt, cez ktorý sa priestor prelína, ktorým prechádza a prúdi svetlo s vzduchom. Preto sú významnou súčasťou tvorby autora monumentálne práce komunikujúce s priestorom. Známy je Pamätník holokaustu v Bratislave, Pamätník politickým väzňom v Žiline aj prvá cena v súťaži na Pamätník M. R. Štefánika pre Spišskú Novú Ves.

Galéria

Milan Lukáč, 2011Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč, Milan Lukáč,
 
Milan Lukáč - Imrich Weiner Kráľ, 2011Milan Lukáč - Anglická mucha, Milan Lukáč - Býk, Milan Lukáč - Červená stolička, Milan Lukáč - Danubiana, Milan Lukáč - Detail pamätníka holocaustu, Milan Lukáč - Dobré miesto, Milan Lukáč - Dolce vita, Milan Lukáč - Dráhy kríženia, Milan Lukáč - Emancipovaná, Milan Lukáč - Foto, Milan Lukáč - Hrabavec, Milan Lukáč - Krajina snov, Milan Lukáč - Kvet za 3 groše, Milan Lukáč - Lesný duch, Milan Lukáč - Malá búrka, Milan Lukáč - Milenci vo výťahu, Milan Lukáč - Môj dom, Milan Lukáč - Nedorozumenie, Milan Lukáč - Pamätník obetiam holocaustu, Milan Lukáč - Pamätník obetiam komunizmu 2, Milan Lukáč - Pamätník obetiam komunizmu, Milan Lukáč - Persona grata, Milan Lukáč - Portrét domu, Milan Lukáč - Portrét neznámeho, Milan Lukáč - Pozvanie na plavbu, Milan Lukáč - Rieka, Milan Lukáč - Ryba pre Julesa Verna, Milan Lukáč - Slnečný kúpeľ, Milan Lukáč - Tety z pláže, Milan Lukáč - Traja, Milan Lukáč - Veľká červená stolička, Milan Lukáč - Z cyklu vo výťahu, Milan Lukáč - Za lesom, Milan Lukáč - Zubatec,