MEDEKO ArtCasting

Spievajúce hlavy

Spievajuce _hlavy _velka

Robert Szittay vytvoril dielo Spievajúce hlavy v roku 2009 zo sadry. Pre Oravskú galériu dal toto dielo u nás odliať v roku 2012.

Galéria

Odliatok pred patináciou, Robert Szittay dohliada na finalizáciu v Medeku, Po dokončení, Robert Szittay, 2012
 
Odliatok pred patináciou - , Robert Szittay dohliada na finalizáciu v Medeku - , Po dokončení - , Robert Szittay - Spievajúce hlavy, 2012